dkds hgdf3e vcxbxk pouiopu kjhg ghdfhf scoala

Dascăli de Onoare

Nina ScutaruO viaţă dăruită copiilor

Doamna Nina Scutaru a văzut lumina zilei la un frumos început de Cuptor (3 iulie), când lanurile aurii îi îndemnau pe gospodarii satului la seceriş, iar crengile pline de rod greu ale pomilor prevesteau un destin de bun augur pentru orice suflare de om venită pe această lume.  Localitatea Ulmu de prin părţile Hânceştilor era vestită pe atunci pentru oamenii săi – buni gospodari, cu dare de mână şi săritori la nevoie, care mai mult ca orice ţineau la copiii lor, investind în ei educaţie, bun simţ, respect faţă de vârstnici şi sete nestăvilită de carte. Aşa au fost şi părinţii omagiatei noastre, de aceea nimeni nu a rămas surprins atunci când, ajunsă la cumpăna dintre copilărie şi maturitate, a ales să fie învăţătoare. Şi-a legat întreaga viaţă şi cariera profesională de copii, activând 33 de ani în colectivul didactic al Gimnaziului nr. 53 din Chişinău.

Mereu a fost o personalitate valoroasă, dând dovadă de performanţe înalte în domeniul pedagogiei, posedând o bună pregătire teoretico-metodică, un larg orizont cultural şi aptitudini organizatorice neordinare. Nu în zadar ani la rând a îndeplinit dificila funcţie de preşedinte al Comitetului Sindical, contaminându-şi colegii cu dinamismul său creator şi poziţia socială intransigentă.

Pe durata activităţii în gimnaziu a pus în prim-planul preocupărilor sale creşterea profesională, autoinstruirea continuă, acumularea cunoştinţelor profunde şi a experienţelor avansate, pe care s-a străduit să le implementeze şi să le ridice la nivel de performanţă. S-a  afirmat ca un pedagog de înaltă calificare, deţinătoare a gradului didactic I, pe care l-a obţinut chiar la începutul perioadei de atestare în instituţiile preuniversitare. Asistând la nenumărate ore publice ţinute de către doamna Nina Scutaru, nu pot să nu menţionez aspectele pozitive, demne de a fi preluate şi de alţi colegi, ale stilului său de predare, de comunicare cu discipolii şi părinţii lor. Între acestea: promovarea continuă şi permanentă a valorilor naţionale şi general-umane, crearea în grupul de elevi a unui climat psihologic favorabil marcat de încredere, acceptare reciprocă, toleranţă, practicarea strategiilor de relaţionare eficientă, utilizarea adecvată a resurselor educaţionale moderne.

În calitate de colegă a ştiut întotdeauna să se facă utilă prin împărtăşirea experienţei sale  colegilor mai tineri, prin oferirea unui sfat preţios la locul şi la timpul potrivit, prin deschidere spre comunicare, prin bunăvoinţă. Străină cu desăvârşire de astfel de trăsături, precum indiferenţa, egoismul, invidia, nu a ezitat nici pentru o clipă să le vină în ajutor celor aflaţi în dificultate, transmiţându-le energia necesară pentru a depăşi momentele grele, speranţa în rezolvarea celor mai delicate situaţii din viaţă, calmul şi echilibrul sufletesc, de care însăşi omagiata nu duce lipsă.

Binele promovat cu insistenţă în colectivul profesional, printre elevi şi părinţi i-a adus drept răsplată dragostea necondiţionată din partea copiilor, respectul colegilor şi al părinţilor, pentru care doamna Nina a fost, este şi va rămâne mereu expresia concentrată a Pedagogului prin vocaţie –  onest, cu suflet mare, mereu orientat spre cunoaştere, inteligent, accesibil celor din jur, simplu şi profund în acelaşi timp, un Om înţelegător, entuziast şi optimist incurabil.

Aşa să Vă ştim şi de acum încolo, stimată doamnă. La mulţi ani şi toţi fericiţi!

Din numele colectivului didactic, cu profund respect,

Svetlana STAŞEVSCHI,

director al Gimnaziului nr. 53